JAKOŚĆ W PRACY

Moim celem jest poprawa Twojego życia w sposób, który pozwoli Ci odkrywać, drzemiący w każdym z nas, potencjał do optymalnej funkcji i wydajności fizycznej. Podejście Functional Manual Therapy (FMT) pozwala w sposób precyzyjny badać systemy naszego ciała w celu poszukiwania źródła dysfunkcji na poziomie funkcji. Ból natomiast ma wymiar drugorzędny. Takie podejście pozwala ograniczyć błędy wynikające ze ślepego podążania za symptomami bólu. Optymalizacja funkcji na poziomie systemu mięśniowo-szkieletowego oraz nerwowego przyczynia się nie tylko do wyeliminowania źródła bólu czy usprawnienia urazu, ale powoduje, że z wielką chęcią zapragniesz wrócić do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki analizie aktywności dnia codziennego pacjenta, staram się odnaleźć najbardziej właściwy wzorzec ruchowy i w taki sposób go torować, aby ograniczyć do minimum możliwość odnowy urazu starego, bądź rozwoju nowego w wyniku stylu życia, jaki każdy z nas codziennie podejmuje.
Mój program leczenia jest zawsze taki sam, 1 fizjoterapeuta – 1 pacjent – 45 minut terapii.

Nie pozwól, aby ból wykluczył Cię z aktywnego życia!