Fizjoterapeuta Piotr Stępień

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji, kierunek Fizjoterapia. Już w trakcie studiów rozpocząłem pracę w Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej ORTHOS. Współpracowałem z Polskim Związkiem Badmintona na Mistrzostwach Europy w Szwecji 2012 roku.

Od 2014 roku kształcę się oraz rozwijam swoje umiejętności początkowo jako słuchacz, obecnie, jako asystent w Institute of Phisical Art Poland.

Uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych m.in.: II Dzień Osteopaty Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Podkowa Leśna; II Konferencja Naukowo–Szkoleniowa Forum Praktyków–Skoliozy, Warszawa; IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, Warszawa; III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne kierunki terapii schorzeń narządu ruchu–intuicja czy EBM”, Warszawa; I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Forum Praktyków–Skoliozy, Warszawa; Ogólnopolska konferencja naukowa „Dobra praktyka badawcza w naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu”, Warszawa; II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terapia kompleksowa w schorzeniach kręgosłupa”, Warszawa.

Odbyłem szereg warsztatów naukowych: Formy i środki terapii zajęciowej u chorych z uszkodzeniem OUN, Warszawa; Fizjoterapia osób ze skoliozą po zabiegu operacyjnym–przeciwwskazania czy konieczność, Warszawa; Wybrane techniki stymulacji ruchowej w okresie ostrym po udarze mózgu, Warszawa; Rehabilitacja po operacjach stawu ramiennego, Warszawa; Metoda Feldenkraisa. Świadomość ciała a rehabilitacja, Warszawa.

Uczestniczyłem w programie Leonardo da Vinci: Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii drogą do europejskiego rynku pracy.