Functional Manual Therapy

Zdrowie definiowane przez Światową Organizację Zdrowia rozumiane jest, jako stan pełnego komfortu fizycznego, psychicznego i społecznego. Według twórców Institute of Phisical Art terapia oparta na założeniach i filozofii Functional Manual Therapy ma głównie na celu promować zdrowie, a nie tylko w swym założeniu, ograniczać się do zniesienia bólu czy kalectwa. Twórcami Functional Manual Therapy oraz założycielami Istitute of Phisical Art są fizjoterapeuci z USA Greg i Vicky Johnson.

Podstawową zaletą tego sytemu jest spójność, jaka łączy leczenie dysfunkcji na poziomie mechaniki stawów i tkanek miękkich, kontroli nerwowo-mięśniowej oraz kontroli ruchu. Połączenie trzech najważniejszych czynników mających wpływ na funkcję, jest gwarantem uzyskania najbardziej efektywnego i optymalnego ruchu. Połączenie to w FMT nazwane jest algorytmem wnioskowania klinicznego jako M-N-M:

M- mechanika tkanek

N- kontrola nerwowo-mięśniowa

M- kontrola ruchu

Algorytm M-N-M pomaga postawić trafną diagnozę i przyczynia się do lepszego zrozumienia dysfunkcji.

Institut of Phisical Art oferuje 11 kursów, tworząc bazę do certyfikacji w FMT. Oto przykłady niektórych z nich:

Functional Mobilization I (FMI) – jest jednym z pierwszych kursów i zarazem najstarszym, który jest nauczanym w IPA. Pierwszy raz zaprezentowano go w 1978 roku od tego czasu jest wciąż rozwijany. Kurs ten uczy technik obserwacji, analizy postawy ciała i ruchu oraz korelacji występującej dysfunkcji z funkcją mechaniczną tkanek miękkich w układzie nerwowo-mięśniowym.

Core First Strategie (CFS) – kurs, edukacja i trening ochrony kręgosłupa oparty jest na tonicznej stabilizacji mięśniowej. Jest to niepowtarzalny program usprawniania pacjentów mający na celu polepszenie funkcji motorycznych kręgosłupa i osiągnięcie optymalnej pozycji ciała w przestrzeni, celem uzyskania bardziej optymalnego ruchu.

Functional Proprioceptive Neuromuscular Facilation (FPNF) – kurs rozwijający świadomość wzajemnego oddziaływania, jakie zachodzą pomiędzy układem: nerwowym, mięśniowym i systemem tkanek miękkich oraz stawami, w celu torowania prawidłowych wzorców ruchowych.

Functional Mobilization II (FMII) – Mobilizacja Funkcjonalna II jest kontynuacją kursu FMI. FMII to zaawansowana ocena powiązań łańcucha kinematycznego. Moduł kursu jest rozwinięty o elementy Metody Feldenkraisa – świadomość poprzez ruch. Zaawansowane techniki na tym etapie umożliwiają rozpoczęcie pracy nad mobilizacją narządów wewnętrznych do ich prawidłowej funkcji i ruchu. Tak, narządy wewnętrzne też powinny zachować odpowiednią ruchomość, ponieważ ma to zasadniczy wpływ na ich prace oraz zakres globalnych ruchów ciała.

Functional Mobilization Upper Quadrant (FMUQ) – Przedstawione są tutaj krok po kroku metody oceny i usprawniania górnej połowy ciała z uwzględnieniem mostka, klatki piersiowej, kręgosłupa piersiowego, obręczy barkowej, kręgosłupa szyjnego, czaski, barków, łokci, nadgarstków i rąk.

Functional Mobilization Lower Quadrant (FMLQ) – Moduł przedstawiający metody oceny i usprawniania dolnej połowy ciała z uwzględnieniem kości ogonowej, obręczy miednicy, kręgosłupa lędźwiowego, stawów biodrowych, kolanowych i stóp.

Resistance Enhanced Manipulation (REM) – Kurs Mobilizacja Wspomaganym Oporem zawiera szczegółowe procedury lokalizacji dysfunkcji z precyzyjnie dobranym oporem stosowanym w czasie mobilizacji. Jest to moduł przeznaczony dla zaawansowanych terapeutów.

Functional GAIT – Chód Funkcjonalny kładzie nacisk na ocenę elementów składowych chodu oraz czynników je kontrolujących. Czynniki te mają wpływ na optymalizację chodu. Każdy element chodu jest oceniany indywidualnie, a następnie w miarę potrzeby usprawniany przy pomocy metody FPNF, CFS, FM.

Visceral Functional Mobilization (VFM) – Mobilizacja Funkcjonalna Trzewi pozwala identyfikować i palpować elementy struktur układu pokarmowego, wydalniczego, rozrodczego oraz endokrynnego.

Przedstawione powyżej kursy w ramach szkolenia podyplomowego w IPA to tylko część skomplikowanej i zaawansowanej ścieżki rozwoju. Kursy pokazują kompleksowość i globalny charakter metody FMT.